Fontolva haladó

A nap kérdése

Előzmény: A civilizációk összecsapása és a restauráció szükségessége (Európa és a muzulmánok) - I. rész

Háromféle alapvető vélekedést lehet elkülöníteni az európai bevándorlás, azon belül is a muzulmánokhoz való hozzáállással kapcsolatban. Az európai vezetők a klasszikus, politikailag korrekt liberalizmus jegyében és Francis Fukuyama A történelem vége című könyvének megfelelően azt gondolják, a liberális demokráciákkal kiteljesedett a történelem. A liberális demokráciák fontos alapjuknak tekintik a szekularizációt és a nyitottságot, ideáljuk pedig Karl Popper nyitott társadalma - a bevándorlók, köztük a muszlimok jelentős része pedig épp a volt gyarmatokról érkezik, egy jobb élet reményében.

Az ilyen liberálisok azzal keltenek lelkiismeretfurdalást: kötelességünk kompenzálni a volt gyarmatok népeit azzal is, hogy nem akadályozzuk idejöveletüket. (Mintha a gyarmatosításoknak nem lettek volna pozitív következményei is. Mit adtak nekünk a Rómaiak? Vízvezetéket! Demagóg!) Emellett úgy gondolják, hogy a nemzeti identitás és állampolgári hűség szerződésen alapuló dolgok. Pedig Roger Scruton, az angol konzervatívok egyik nagy öregje A nemzetek szükségességéről, valamint A nyugat és a többi: a globalizáció és a terrorveszély című tanulmányaiban már figyelmeztetett, hogy lojalitást nem lehet szerződésre alapozni, és a bevándorlóknak problémájuk akad a befogadó államok értékrendjéhez való alkalmazkodással. Ezt támasztja alá, hogy a fundamentalista vallási eszmékre fogékony európai muzulmánok jellemzően nem első, hanem másod-vagy épp harmadgenerációsok. (Tegyük hozzá: Svédországban már felvetették, hogy ők a saria alapján szeretnének törvénykezni. Az angol canterbury érsek pedig ennek lehetőségét fura módon maga is említette.)

Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő persze megnyugtat a Magyar Nemzet január 14-i számában megjelent interjújában: Európában kicsi az iszlám terrorfenyegetettség, hiába él bennünk például a londoni vagy a madridi merénylet emléke. (Inkább a szeparatisták és a szélsőbalos merénylők jelentenek terrorveszélyt, nem a muzulmánok.)

Iszlám tolerancia, új keresztényüldözés és...

A muzulmán országokban viszont egyáltalán nem mutatnak akkora toleranciát a keresztények felé, mint mi őfeléjük, pedig Irakban, Egyiptomban és máshol a keresztények nem bevándorlók, hanem őslakosok, sokszor ősibbek, mint a muzulmánok. Ennek ellenére - vagy épp ezért - rendszeresen támadás éri a kopt templomokat, legutóbb épp január 6-án nyitottak tüzet a karácsonyt ünneplő kopt ortodoxokra. Az iraki Moszulban az előző hónapokban négy templomot is támadás ért; Basile Georges Casmoussa, a város érseke szerint a muszlim szélsőségesek tudatos stratégiával akarják lerombolni a keresztény örökséget és kétezer év történetét. A Fülöp-szigeteken is gránáttámadás ért egy katedrálist, Kuala Lumpurban pedig három templomot gyújtottak fel. Indonéziában akadályozták a keresztények ünneplését karácsonykor, a Srí Lanka-i Crooswatta városában pedig buddhista szélsőségesek támadtak rá december 6-án a miséről kijövő hívekre.

A COMECE, a az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa szerint világszerte a vallási indítékú üldözések 75-8 százaléka keresztények ellen irányul. Minden évben 170 000 keresztény veszíti életét hite miatt, míg a súlyos üldözést elszenvedő hívők száma megközelíti a 200 milliót. A testület fel is szólította az EU-t a keresztényüldözés elleni küzdelemre.

Az Open Doors holland keresztény alapítvány tanulmánya alapján a keresztényüldözés mértékét tekintve az ötven országot felsoroló lista élén álló, sztálinista Észak-Korea után következik Irán, Szaúd-Arábia, Szomália és az északnyugat-afrikai ország, Mauritánia.

...magyar belpolitika

Nem fura, hogy a Jobbik mégis az iráni Forradalmi Gárdával akarja ellenőriztetni a magyar választások tisztaságát? A párt sajátos skizofréniában szenvedve egyrészt kereszténynek tartja magát, másrészt ősmagyar tanokkal rokonszenvezik, és nem tudván megkülönböztetni az izraeli palesztinok helyzetét az európai bevándorlás kérdésétől, minden témában muzulmánpárti álláspontot foglal el, úgy vélvén, hogy amint a Szentföldön elnyomják a palesztinokat, úgy Európát is a zsidók fenyegetik. Pedig míg az európai muszlim emlékek támadó háborúk következményei, addig a budapesti zsidónegyed vagy épp a krakkói Kazimiers a helyiekkel - többnyire - harmóniában élő zsidó közösségek munkájának gyümölcse (vagy épp a budapesti zsinagóga is, aminek tervezésekor az ókeresztény bazilikákat vették mintául). (Az európai radikál- és széljobb pedig ugye éppenhogy iszlámellenes, nem hiába veszett össze a Jobbikkal a Brit Nemzeti Párt.)

A fent vázolt keresztényellenesség mutatkozik meg Léderer András, az SZDSZ Új Generációjának vezetője Hírszerzős írásában is. Szerinte az iszlám semmivel sem maradibb, agresszívebb, elnyomóbb, mint a kereszténység vagy akár a zsidóság. Példának olyan állandó liberális példákat hoz fel, mint az invesztitúraharc, az inkvizíció, a keresztes hadjáratok vagy épp a pápa álláspontja az óvszer használatának ügyében. Szerinte mi, pontosabban a kereszténység tehet a militáns iszlámról. Az említett és kitárgyalt nyitottság mellett „a liberális demokráciák nem véletlenül tekintik egyik legfontosabb bástyájuknak a szekularizációt - a bármilyen Istenre hivatkozó szabályok és tettek elég fájdalmat és kárt okoztak a kontinensen ahhoz, hogy megtanuljuk a leckét” - írja Léderer.

A második fajta hozzáállás Seres László, a Hírszerző főmunkatársa Léderernek adott válaszán mérhető le, aki általában a premodern és a modern harcát látja a nyugati civilizáció és az iszlám ellentéteiben. Szerinte épp a liberális demokráciák megvédése érdekében kellene kitenni a táblát: „Európa megtelt”, és korlátozni a bevándorlást. Ő úgy véli, hogy Léderer „véleményét tények helyett, alapvető történelmi, valamint aktuális politikai folyamatok megismerése helyett balliberális hiedelmekre, kiüresedett, értelmét vesztett multikulti-frázisokra alapozza”, „mintha mondjuk a pápa kondomügyi álláspontja morálisan egyenértékű volna azzal, hogy ahol az iszlám hatalomra kerül, kegyetlenül üldözi a másképpen gondolkodókat, más vallásúakat, megkövezi a házasságtörő nőket, felakasztja a melegeket”. És idézi Bernard Lewist: „A szekularizáció, az állam és egyház szétválasztása egyértelműen keresztény gondolat”.

Igen, csak épp nem a mai formájában - tehetnénk hozzá. A Léderer által kárhoztatott invesztitúraharc bizony, az állam és egyház összefonódásának megakadályozásáért folyt: Léderer persze inkább azt szeretné, hogy az egyház ne szóljon bele az állam dolgaiba, az egyház viszont nem csak VII. Gergely pápa, hanem már Nagy Konstantin császár és Gelasius pápa két kard-elmélete óta küzd az ellen, hogy az állam se szóljon bele az egyház ügyeibe, az abszolutizmus után legutóbb épp a kommunizmussal szemben („Adjátok meg Istennek, ami Istené, és a császárnak, ami a császáré”).

Fukuyama, Huntington, Sarkozy

A keresztények üldözése és az európai iszlám térhódítás viszont inkább Samuel P. Huntington Fukuyamának adott válaszát támasztja alá a civilizációk összecsapásáról és a világrend átalakulásáról. (Lásd: Európa vagy konzervatív lesz, vagy nem lesz). Európa Poitiersnél visszaverte az első komoly iszlám fenyegetést 732-ben, a keresztes hadjáratok is a szentföldi zarándoklatok védelmében indultak, nem pedig támadó háborúk voltak, és végül a török inváziót is sikerült megállítani. Persze, szép fürdőket hagytak ránk, ahogy a spanyolok is szép épületeket köszönhetnek a móroknak, mégis kiverték őket Ibériából a reconquista során - ami amúgy úgyszintén keresztes hadjárat volt. Viszont azt hiszem, mi sem egy újabb török-muzulmán inváziótól várjuk a fürdőélet fellendítését, legyen az akármilyen békés is.

A Léderer által is képviselt nyitott társadalom álláspontja szerintem körülbelül oda vezet, hogy annyi nyílt harc után a muzulmánok úgy foglalják el Európát, ahogy a törökök Buda várát az Egri csillagokban: szépen, harc nélkül beszivárognak. Nicolas Sarkozy francia elnök már egyenesen mecsetekké átalakuló templomokat vizionál, és a hatalmas kölni mecset körüli viták is ismeretesek.

Persze nem lehet cél az európai iszlám felszámolása sem, hiszen egyrészt muzulmán csoportokból is vannak őshonosok Európában. A keresztény Európában mindig megvolt a természetes sokszínűség, a toleráns liberálisok azonban uniformizálni szeretnének.

Sem a nyitott Európa, sem az ugyan a bevándorlást erősen korlátozó, ám liberálisnak megmaradó Európa képe nem lehet jó válasz a mostani kihívásra. Talán mégis Vlk bíborosnak kellene igazat adnunk, akinek szavai egybecsengenek azzal, amit - Heideggertől kölcsönzött fogalommal - II. János Pál pápa írt a Fides et ratio című enciklikájában: Európa tényleg a létfelejtés állapotában van. Vissza kell találnunk gyökereinkhez, konzervatív és keresztény fordulatra van szükség. Azaz hozzá kell látni a felújításhoz, ha úgy tetszik: a restaurációhoz.

Írta: Szilvay Gergely

Cimkék: világ, iszlám, vallás

Hozzászólások:

x 2010. március 1. 7:48:55

Esetleg kezdhetnénk a bevándorlás korlátozását azzal, hogy kivonjuk a Közel- és Közép-Keletről a mi „bevándorlóinkat”. Ők azért lényegesen rosszabbul viselkednek, mint nálunk a muszlimok.

en.wikipedia.org/wiki/Lancet_surveys_of_Iraq_War_casualties
en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_%282001%E2%80%93present%29#Civilian_Casualties

Nem kell mások országát lebombázni, elfoglalni, a gyerekeiket az út szélén tankkal letaposni aztán otthagyni, az erőforrásaikhoz nem erőszak hanem kereskedés útján kell hozzájutni - ez lenne a _keresztény_ megközelítés. Utána elkezdhetjük kioktatni a muszlimokat helyes viselkedésből.

Szilvay Gergely 2010. március 1. 10:16:45

x 2010. március 1. 7:48:55
Az elsősorban ámerika háborúja. De egy szóval sem írtam, hogy egyetértenék vele. A kettő dolog azonban szerintem azért nem függ szorosan össze. Háborúk mindig voltak és mindig lesznek. Nem kell mindig mea culpázni.

András Ferenc 2010. március 3. 13:51:09

Tessék mondani Irak= Szaddam országa? A kedvencem az amerikaellenesség. (Nyilvánvaló hazugság hogy amerikai tankok szándékosan nem tapostak civileket halálra, de ez most apróság.) Amerikát utálni kell ha nem csinál semmit, hagyja virulni Szaddamot, nyilván mert hasznot húz minden háborúból, általában utálni kell amikor tétlenül nézni a gyilkolászásokat. Ennél csak akkor kell jobban utálni, amikor megpróbál segítni.

Szilvay Gergely 2010. március 4. 23:13:39

Az, hogy ámerika háborúja, nem jelenti azt, hogy Amerika-ellenes volnék... akkor pl. nem lennék ott a Konzervatórium impresszumába, amit mindig sikerül egyes körökből meggyanúsítani azzal, hogy neokon-neolib. A (kritikát nem nélkülöző) Amerika-barátságot azonban ott is felvállaljuk.

yeano 2010. október 4. 0:21:29

A restaurált, intézményesített kereszténység ugyan olyan türelmetlen és erőszakos, mint az iszlám. Ugyan az lenne itt is, mint Iránban meg a többi említett arab országban. Ezek természetüknél fogva testvérek. Csak a máz más.

Tillmann J. A. 2011. december 14. 9:39:26

Szíves figyelembe ajánlom:
Tillmann J. A.: Európa nem kötelező! Avagy: az iszlám és a tények
eurazsia.wordpress.com/2010/02/14/tillmann-j-a-europa-nem-kotelezo-avagy-az-iszlam-es-a-tenyek/

IonaScese 2017. február 11. 3:02:49

Авторегистратор Каркам Tiny этот как описано в Fontolva halado – A civilizaciok osszecsapasa es a restauracio szuksegessege (Europa es a muzulmanok) - II. resz
bbs.zhuxi.cc/home.php?mod=space&uid=143135
ybhgy.org/home.php?mod=space&uid=480858
muzstyle.ru/user/Pus.Orign/
qiyanglishi.com/home.php?mod=space&uid=25662
www.0731snw.com/space-uid-46802.html

Каркам Tiny - модель 2017 года, отличающаяся сверхкомпактными размерами, с качеством съемки Full HD (1920х1080 пикселей при 30 к/с). <a href=http://xn–qvr03hk3juor.com/home.php?mod=space&uid=283433>авторегистратор</a>
<a href=http://bbs.6816.com/home.php?mod=space&uid=6941471>авторегистратор</a>
<a href=http://fjclcy03.vip.gotoip17.com/home.php?mod=space&uid=121438>авторегистратор</a>
<a href=http://yyjy.ca/home.php?mod=space&uid=56664>авторегистратор</a>
<a href=http://zgdgjjlm.com/home.php?mod=space&uid=86546>авторегистратор</a>
Авто-Видеорегистратор Каркам Tiny работает на процессоре Ambarella A2S70 и имеет такие полезные функции, как «антиблик», «антисон», «копия для протокола», «штамп госномера» и др

IetoScese 2017. február 12. 12:31:06

Eric you said этот <a href=http://ssgaming-team.clan.su/index/8-55139>Ремонт холодильников реутов</a><a href=http://www.qxcms.cn/space-uid-2878.html>Ремонт холодильников реутов</a>.
Stop crying and complaining! You have to pull yourself together now. tsg365.org/space-uid-75065.html do remont-kiev.ucoz.ua/index/8-15047 Fontolva halado – A civilizaciok osszecsapasa es a restauracio szuksegessege (Europa es a muzulmanok) - II. resz

Cunisbit 2017. február 13. 4:38:54

Anthony you said этот <a href=http://pic.shyw.net/home.php?mod=space&uid=2199948>Ремонт холодильников реутов</a><a href=http://muuo-alyta.ucoz.ru/index/8-16639>Ремонт холодильников реутов</a>.
I had quite a bit of trouble with that car. skyline-shop.ucoz.ru/index/8-16872 do govorim.ucoz.ru/index/8-22105 Fontolva halado – A civilizaciok osszecsapasa es a restauracio szuksegessege (Europa es a muzulmanok) - II. resz
103fm.tt/?p=2679
103fm.tt/?attachment_id=2541
103fm.tt/?attachment_id=2623
103fm.tt/?attachment_id=2792
103fm.tt/?attachment_id=2552

LokeNog 2017. február 16. 6:02:07

Dude, this is really cool! You definitely come with awesome articles. Thanks a bunch for sharing with us your web-site.

Mr.XNog 2017. február 20. 10:00:53

Our sales were in the red last year.
<a href=http://parusnaya-regata.ru/node/18>http://parusnaya-regata.ru/node/18</a> or mbdou18.edummr.ru/?attachment_id=136 ok

Oliasoilt 2017. február 25. 15:06:44

Hay. I’d like to sit on the aisle. On second thought, I’d like a window seat.

Olkladia 2017. március 1. 14:36:30

You did it! This young actor shows promise.

Oiladia 2017. március 3. 3:25:54

Oh darn! I don’t feel up to cleaning the house.

Tueillladia 2017. március 28. 1:36:16

She always puts a damper on my plans.
Don't worry about it.
Okay, here's what I think. Do you have illegal immigrants in your country?

Ulona .lSwelt 2017. április 8. 6:17:21

You must quit smoking once and for all. forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=1877&st=0&gopid=54804&
How many times do I have to tell you to turn off the light when you leave?

Okay, here's what I think. Have you ever saved another person?

Ремонт холодильников lSwelt 2017. május 1. 23:48:08

His doesn’t get much money. I wonder how he manages to make ends meet.
www.krimetime.com/writersBench/viewtopic.php?f=35&t=263937
It's great! It's wonderful!

Ремонт холодильников lSwelt 2017. május 3. 6:14:58

If he can pay cash, so much the better.
www.terratribune.com/forum/in-neque-arcu-vulputate-vitae/23479-691/
What a wonderful day!

Ремонт Холодильников lSwelt 2017. május 11. 23:10:41

I don’t have the heart to tell him that he wasn’t accepted, he’ll be so unhappy.
Stop bothering me!

Ilza lSwelt 2017. május 14. 22:35:33

Stop bothering me! Get off my back!
avengersgame.ucoz.ru/index/8-3755
samogon.clan.su/index/8-24542
astra-theend.clan.su/index/8-18929

We took advantage of the low prices and bought a computer and a monitor.
rvvaiu1979sd.my1.ru/index/8-12866
www.wellhealthtips.com/forum/index.php?topic=101988

I hate it!
[url=http://linhainet.com/home.php?mod=space&uid=3509]http://linhainet.com/home.php?mod=space&uid=3509[/url]

Ilza lSwelt 2017. május 16. 2:17:09

Make a point of asking about his wife. Make it a point to be here by 10.
sp-dota.clan.su/index/8-54366
mov1.ru/index/8-91507
moy27.ucoz.ru/index/8-25497

From now on, I forbid you to go there.
heldir.com/forum/viewtopic.php?p=77171&highlight=#77171
rdedu.bpi.ac.th/webboard/index.php?topic=145164.msg175946

Don't worry about it.
[url=http://runes-wow.clan.su/index/8-15448]http://runes-wow.clan.su/index/8-15448[/url]

Ilza lSwelt 2017. május 16. 21:00:25

Pay the bill and you’ll be in the clear.
www.school2novoorsk.ru/index/8-9674
orelpk.ucoz.ru/index/8-12638
68.alschool.kz/user/Bounlag/

Are you trying to pull the wool over my eyes? It won’t do you any good.
kickbox.ucoz.ru/index/8-19922
teacher-portal.ru/index/8-7725

You must be joking! You're kidding!
[url=http://principe.my1.ru/index/8-13089]http://principe.my1.ru/index/8-13089[/url]

Ilza lSwelt 2017. május 21. 5:00:56

I got mixed up, went the wrong way and got lost.
wowrussian.3dn.ru/index/8-256292
avatar.3dn.ru/index/8-17145
cartuning.moy.su/index/8-16095

Wait here till his anger blows over.
yalini.ucoz.ru/index/8-45287
jggsw.cn/upload/home.php?mod=space&uid=35225

Surprise.
[url=http://till93.ucoz.ru/index/8-21099]http://till93.ucoz.ru/index/8-21099[/url]

Rrepair lSwelt 2017. május 26. 6:48:17

He understood that he blew it.

Phivone 2017. május 27. 3:26:25

buy cialis online without a prescription buy
[url=http://buycialisonrxonline.com]cilais price[/url]
brand cialis online pharma
<a href=„http://buycialisonrxonline.com”>cialis online</a>

ionibia 2017. május 27. 5:55:49

cialis canadian pharmacy cheap buy
[url=http://buycialisonrxonline.com]buy cialis online[/url]
diabetes cialis tablets
<a href=„http://buycialisonrxonline.com”>cialis cheap</a>

Prairl 2017. május 27. 6:37:14

buy generic cialis united kingdom
[url=http://buycialisonrxonline.com]order cialis[/url]
cialis generico online
<a href=„http://buycialisonrxonline.com”>cheap cialis</a>

ionibia 2017. május 27. 12:52:32

viagra 2 chainz
[url=http://buyviagraonlineomrx.com]generic viagra[/url]
what viagra dose should i take
<a href=„http://buyviagraonlineomrx.com”>viagra online</a>

Unwinc 2017. május 27. 13:38:25

viagra where to buy online
[url=http://buyviagraonlineomrx.com]buy viagra online[/url]
how much viagra to take
<a href=„http://buyviagraonlineomrx.com”>viagra online</a>

Phivone 2017. május 27. 16:25:07

is viagra funded by the government
[url=http://buyviagraonlineomrx.com]buy viagra online[/url]
viagra liver
<a href=„http://buyviagraonlineomrx.com”>viagra online</a>

arraply 2017. május 27. 17:36:23

viagra replacement
[url=http://buyviagraonlineomrx.com]generic viagra[/url]
history of viagra
<a href=„http://buyviagraonlineomrx.com”>buy viagra online</a>

pedoDiap 2017. május 28. 1:52:32

viagra for sale at walmart
[url=http://buyviagraonlinesrx.com]viagra generic[/url]
does viagra make your dick bigger
<a href=„http://buyviagraonlinesrx.com”>buy viagra online</a>

pedoDiap 2017. május 31. 14:41:36

viagra 3 free
[url=http://buyviagraonlinewrx.com]buy viagra[/url]
viagra pre workout
<a href=„http://buyviagraonlinewrx.com”>viagra online</a>

enlapy 2017. május 31. 22:20:55

yes cash loans
[url=http://cashpaydayloans2online.com]payday loans[/url]
legitimate payday loans
<a href=„http://cashpaydayloans2online.com”>payday loans</a>

Phivone 2017. június 1. 20:15:38

cialis pills discount
<a href=„http://buycialisdrxonline.com/”>buy cialis</a>
lilly brand cialis buy ontario cialis
[url=http://buycialisdrxonline.com/]cilais price[/url]

Unwinc 2017. június 1. 20:17:51

cheap cialis brand name
<a href=„http://buycialisdrxonline.com/”>buy cialis</a>
cialis generic dosage
[url=http://buycialisdrxonline.com/]buy cialis[/url]

ionibia 2017. június 1. 20:25:04

generic cheap cialis
<a href=„http://buycialisdrxonline.com/”>buy cialis</a>
levaquin inhaler cialis pills
[url=http://buycialisdrxonline.com/]cialis online[/url]

arraply 2017. június 1. 21:10:32

next day cialis generic
<a href=„http://buycialisdrxonline.com/”>buy cialis</a>
viagra dejstvo cialis pills cialis
[url=http://buycialisdrxonline.com/]cialis generic[/url]

enlapy 2017. június 2. 0:35:50

order discount cialis compare
<a href=„http://buycialisdrxonline.com/”>generic cialis</a>
cialis generic uk
[url=http://buycialisdrxonline.com/]buy cialis[/url]

Phivone 2017. június 2. 0:46:20

overnight viagra
[url=http://buyviagraonlinewrx.com]cheap viagra[/url]
l-citrulline viagra
<a href=„http://buyviagraonlinewrx.com”>buy viagra online</a>

Shiect 2017. június 2. 2:24:57

viagra w aptece
[url=http://buyviagraonlinewrx.com]buy viagra online[/url]
pills similar to viagra
<a href=„http://buyviagraonlinewrx.com”>generic viagra</a>

Prairl 2017. június 2. 2:34:19

viagra commercial black actress
[url=http://buyviagraonlinewrx.com]cheap viagra[/url]
viagra 100mg cost
<a href=„http://buyviagraonlinewrx.com”>generic viagra</a>

Prairl 2017. június 6. 0:27:11

when should i take viagra
[url=http://buyviagrasrxonline.com]buy viagra online[/url]
kentucky viagra bill
<a href=„http://buyviagrasrxonline.com”>buy viagra online</a>

ionibia 2017. június 6. 0:47:41

viagra stock
[url=http://buyviagrasrxonline.com]buy viagra online[/url]
natural viagra substitutes
<a href=„http://buyviagrasrxonline.com”>viagra online</a>

Unwinc 2017. június 6. 21:48:34

loans 500
[url=http://paydayloans4today.com]personal loans[/url]
loan fast cash
<a href=„http://paydayloans4today.com”>pay day loans</a>

Unwinc 2017. június 7. 3:58:45

l citrulline and viagra together
[url=http://buyviagrasrxonline.com]buy viagra[/url]
effects of viagra on women
<a href=„http://buyviagrasrxonline.com”>buy viagra online</a>

enlapy 2017. június 7. 7:05:27

direct line loans
[url=http://paydayloansonline7cash.com]payday loans online[/url]
5000 loan bad credit
<a href=„http://paydayloansonline7cash.com”>payday loans</a>

arraply 2017. június 8. 21:27:24

chemical name cialis pills
[url=http://buycialismxonline.com]generic cialis online[/url]
generic cialis mexico
<a href=„http://buycialismxonline.com”>cheap cialis</a>

Prairl 2017. június 8. 21:47:58

generic cialis from india
[url=http://buycialismxonline.com]generic cialis online[/url]
cialis website
<a href=„http://buycialismxonline.com”>generic cialis online</a>

ionibia 2017. június 9. 1:18:36

us cialis generic vaistas
[url=http://buycialismxonline.com]online cialis[/url]
amazon cialis generic
<a href=„http://buycialismxonline.com”>cheap cialis</a>

BransonNuh 2017. június 9. 14:17:19

viagra online canada last post
[url=http://viagra-withoutdoctor.com]viagra without a doctor prescription[/url] viagra 5mg daily joined
<a href=„http://viagra-withoutdoctor.com”>viagra without a doctor prescription</a> - other health benefits of viagra
viagra 10mg price register

BransonNuh 2017. június 9. 14:33:13

viagra online usa report
[url=http://viagra-withoutdoctor.com]viagra without a doctor prescription[/url] viagra and alcohol side effects total members
<a href=„http://viagra-withoutdoctor.com”>viagra without a doctor prescription</a> - viagra sales uk
viagra for women blogs positive 1

DaznyHox 2017. június 9. 16:49:31

viagra 20 mg cost total posts
[url=http://viagra-withoutadoctors.com]viagra without a doctor prescription
[/url] viagra buy our newest member
<a href=„http://viagra-withoutadoctors.com”>viagra without doctor prescription
</a> - viagra black review
viagra 20mg tablets register

pedoDiap 2017. június 10. 0:57:18

best place to buy viagra online reviews
[url=http://buyviagravvrxonline.com]viagra cheap[/url]
natural viagra alternative
<a href=„http://buyviagravvrxonline.com”>buy generic viagra</a>

ionibia 2017. június 10. 9:40:48

ingrediants in viagra
[url=http://buyviagraonlinefrx.com]buy viagra online[/url]
vega h viagra cream
<a href=„http://buyviagraonlinefrx.com”>online viagra</a>

Unwinc 2017. június 11. 3:21:29

woman in viagra commercial kelly king
[url=http://buyviagraonlinefrx.com]cheap viagra online[/url]
pfizer viagra coupons
<a href=„http://buyviagraonlinefrx.com”>viagra online</a>

arraply 2017. június 11. 6:13:55

how long does it take for viagra to work
[url=http://buyviagraonlinefrx.com]buy viagra online[/url]
how many mgs of viagra should i take
<a href=„http://buyviagraonlinefrx.com”>online viagra</a>

Engense 2017. június 11. 19:28:47

getting viagra
[url=http://buyviagratrxonline.com]viagra cheap[/url]
viagra like pills
<a href=„http://buyviagratrxonline.com”>generic viagra</a>

DazielVione 2017. június 14. 2:55:25

cialis professional india
[url=http://cialiswalmart.org]cialis over counter at walmart
[/url] cialis 10 mg 4 tablet login
<a href=„http://cialiswalmart.org”>cialis over the counter at walmart
</a> - cialis condanna penale
cialis from canada over the counter started by

Prairl 2017. június 15. 16:33:00

cialis 5mg price generic levitra
[url=http://buycialishrxonline.com]buy cialis online[/url]
and cialis pharmacy paxil
<a href=„http://buycialishrxonline.com”>buy generic cialis</a>

inSita 2017. június 15. 16:46:10

generic cialis from india
[url=http://buycialishrxonline.com]generic cialis online[/url]
buy cialis online without prescription
<a href=„http://buycialishrxonline.com”>buy generic cialis online</a>

Engense 2017. június 15. 16:54:54

same day deposit payday loans online
[url=http://paydayloanscashonline.com]quick cash[/url]
direct lenders for payday loans no teletrack
<a href=„http://paydayloanscashonline.com”>cash advance</a>

Unwinc 2017. június 15. 17:04:04

dollar loan
[url=http://paydayloanscashonline.com]payday loans[/url]
payday loans direct lenders only bad credit
<a href=„http://paydayloanscashonline.com”>pay day loans</a>

Unwinc 2017. június 16. 14:47:54

is there viagra for women
[url=http://buyviagracrxonline.com]generic viagra online[/url]
viagra red
<a href=„http://buyviagracrxonline.com”>buy viagra</a>

Prairl 2017. június 16. 14:51:39

what do viagra pills look like
[url=http://buyviagracrxonline.com]online viagra[/url]
watermelon and viagra
<a href=„http://buyviagracrxonline.com”>online viagra</a>

ionibia 2017. június 16. 16:04:24

utah payday loans
[url=http://paydayloansnewonline.com]cash advance online[/url]
payday loans in las vegas nv
<a href=„http://paydayloansnewonline.com”>same day loans</a>

Shiect 2017. június 16. 16:08:01

paid day loans
[url=http://paydayloansnewonline.com]same day loans[/url]
cash advance lenders
<a href=„http://paydayloansnewonline.com”>personal loans for bad credit</a>

enlapy 2017. június 16. 23:23:02

viagra 50 off
[url=http://buyviagraonlinedrx.com]viagra cheap[/url]
why is viagra so expensive
<a href=„http://buyviagraonlinedrx.com”>generic viagra online</a>

pedoDiap 2017. június 17. 0:56:36

cialis buy online overnight shipping
[url=http://buycialisonlinemx.com]buy generic cialis[/url]
cialis 10mg vs 20mg
<a href=„http://buycialisonlinemx.com”>generic cialis online</a>

Phivone 2017. június 17. 14:08:55

viagra japan
[url=http://buyviagraprxonline.com]online viagra[/url]
how viagra works
<a href=„http://buyviagraprxonline.com”>buy viagra online</a>

Shiect 2017. június 17. 14:13:09

herb viagra reviews
[url=http://buyviagraprxonline.com]buy viagra online[/url]
generic viagra 100mg
<a href=„http://buyviagraprxonline.com”>generic viagra online</a>

Szottseeds 2017. június 18. 13:26:35

viagra pharmacy
[url=http://viagra-withoutdoctor.com]viagra without a doctor prescription[/url] viagra 5 mg
<a href=„http://viagra-withoutdoctor.com”>viagra without a doctor prescription</a> - mix viagra viagra safety
canadian pharmacy viagra 20mg the team

arraply 2017. június 20. 19:21:20

online cialis scam
[url=http://buycialisfrxonline.com]buy cialis online[/url]
indian buy generic cialis cialis
<a href=„http://buycialisfrxonline.com”>online cialis</a>

Charlesdit 2017. június 21. 19:35:10

wh0cd99779 [url=http://albendazole.world/]albendazole[/url] [url=http://cystone.reisen/]cystone[/url] [url=http://strattera.fail/]strattera[/url]

BennyCig 2017. június 21. 23:21:32

wh0cd99779 [url=http://genericzoloft.us.com/]generic zoloft[/url]

Kezvinspave 2017. június 23. 3:09:49

cialis pills price queries
[url=http://pharmashop-online.com]cialis usa
[/url] cialis generic cheap version 3.8.7
<a href=„http://pharmashop-online.com”>generic cialis
</a> - cialis 20mg msn messenger
cialis recommended dose

ZrianAcade 2017. június 23. 4:32:22

viagra vs vigra
[url=http://viagra-withoutdoctor.net]viagra without a doctor prescription[/url] precio de viagra de farmacia
<a href=„http://viagra-withoutdoctor.net”>viagra without a doctor prescription</a> - comments by users of viagra
viagra and alcohol it is currently

ErneztUsesk 2017. június 23. 15:05:34

viagra 10mg price faq
[url=http://viagra-withoutdoctors.com]viagra without a doctor prescription
[/url] information about viagra
<a href=„http://viagra-withoutdoctors.com”>viagra without doctor prescription
</a> - generic viagra no prescription
viagra 5mg cost sort by

ErneztUsesk 2017. június 23. 15:59:51

viagra 10mg
[url=http://viagra-withoutdoctors.com]viagra without a doctor prescription
[/url] khoso@viagra.com
<a href=„http://viagra-withoutdoctors.com”>viagra without prescription
</a> - what works best viagra or viagra
viagra generic name show the last

Branzoncef 2017. június 24. 2:04:26

viagra 20mg you cannot reply to topics in this forum
[url=http://viagra-withoutadoctors.com]viagra without a doctor prescription[/url] viagra 4 woman
<a href=„http://viagra-withoutadoctors.com”>viagra without a doctor prescription</a> - viagra 20mg pills log in
viagra 20mg online password

Aaronsap 2017. június 24. 12:50:32

wh0cd193379 [url=http://cymbalta2.us/]cymbalta[/url] [url=http://elocon.us.org/]generic elocon[/url] [url=http://buyviagraonline.us.com/]order viagra[/url]

Charlesdit 2017. június 24. 16:39:49

wh0cd193379 [url=http://diflucan150mg.us.com/]DIFLUCAN ORDER[/url] [url=http://prednisone.us.org/]generic prednisone 10 mg[/url]

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

A Font. Hal. blog

A magyar kulturális közvédelem, és az internacionális értékkommandó primer vészharangja. Ezt eddig nem értem, de tovább olvasok, hátha >>>

Weblog, mikroblog, issue-blog© a sokoldalú honért. Echte vengerszkij gondolatok. (Bátyánk az IGEN.)

Ráadás: Fontolva Twítelő

Mit keresel?

Keres

Twitter

Olvassuk

Nincsenek linkek

Cimkék

ökoharcos (3), életvezetés (2), évforduló (6), ünnep (3), bajnai (3), baloldal (8), belpol (30), budapest (6), Caritas in Veritate (3), critical mass (2), FHstreetart (3), fidesz (3), film (2), folyóirat (9), fontolva cinikus (2), fontolva nyaralo (5), gazdaság (3), glossza (2), gyurcsány (2), igazság (2), igazságosság (2), interjú (2), iszlám (2), izland (4), jobbik (8), kampány (15), karácsony (2), képek (2), külügy (3), külpol (8), kommentár (8), kommunizmus (2), lmp (2), másság (2), magyarellenesség (3), magyar koratörténet (3), magyarság (10), marx (2), média (6), mdf (6), művészet (4), monte grappa (2), mszp (5), munkáspárt (2), nácik (2), nyaralo (6), olasz (2), orosz (2), pogányság (2), reklám (2), szdsz (4), szemle (5), szeretet (2), szlovák (7), szolg közl (7), történelem (16), trianon (3), ukrajna (2), választás (3), választás2010 (4), válság (5), vallás (5), vendégszöveg (2), viccö (17), viktor (4), világ (6), világháború (5), web (2), zöld pardon (2)

Cimkefelhő

IGEN Cikkgyűjtő

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

Utolsó hozzászólások

Komáljuk

  • igen.hu – radikálisan mérsékelt
  • IgenHír.hu
  • Mandiner
  • Ne találjuk ki Magyarországot!
  • Csodaszarvas folyóirat
  • Kommentár.info
  • Monarchista

© 2008-2017, IGEN