Fontolva haladó

A nap kérdése

Írta: Szilvay Gergely

Isten hangját sokan vélik hallani. - Az isteni hangokat hallókat néha hülyének nézzük (néha egyértelműen bolondok is), máskor viszont irigykedünk rájuk, hogy ők ennyire fogékonyak az égi jelekre, amelyeket mi, földi halandók nem veszünk észre, vagy puszta véletleneknek tartunk. Nem is beszélve azokról, akik szerint Isten csak emberi fantazmagória, imigyen hangja sem lehet. Az egyház évezredes hagyománya viszont számon tart pár kritériumot, ami alapján könnyen felismerhetőek a „hamis próféták", és amelyek segítenek felismernünk Isten hangját a zajos káoszban.

"Isten hangja" helyett természetesen mondhatnánk egyszerűen azt is, hogy a szellemek és lelkek megkülönböztetésének tudománya egyszerűen a jó döntés tudománya, és máris nem kell a Szentlelket hajkurászó karizmatikusnak, de még csak vallásosnak sem lennünk ahhoz, hogy magunkévá tegyük mindezt. Sőt akár cinikus vállalatmenedzserek és tőzsdecápák is lehetünk, régóta halogatott döntések előtt állva, nagy dilemmák közepette - habár vállalati döntések meghozatalához inkább Kiss Ulrich jezsuita szerzetes Management by Jesus szemináriumait ajánljuk, az itt ismertetett pár szempont elsősorban „hétköznapiember-specifikus".

A szellemek megkülönböztetésének szempontjai, azaz a jó döntés kritériumai első hallásra persze talán banálisak és magától értetődnek, esetleg üres frázisok, ráadásul ellentmondanak egymásnak, talán még önmaguknak is, azonban jobban belegondolva mégis fontosak és hasznosak. A szabályok együtt és összességükben érvényesek - ha látszólag ellent is mondanak, inkább kiegyensúlyozzák és kiegészítik egymást. Részemről maradnék az Isten hangja-verziónál, azonban felmutatván toleranciámat inkább a konszenzusosabb és pécébb megoldást választván, fogalmazzunk mégis úgy, hogy:

A jó döntés

1. Mindig visszavezethető a Szentírás valamely igéjére, Jézus életére vagy rendelkezésére. Megfordítva: ami ellentmond ennek, az nem Isten akarata, nem vezet jó döntésre. Akármennyire is magyarázza valaki, hogy az eutanázia humánus és az emberi méltóság kiteljesedése, nem az. Akármennyire is úgy gondolja valaki, hogy a Magasságos megáldja házasságtörő kapcsolatát, mivel „a lényeg, hogy szeretjük egymást", nem jó döntés másvalakiért otthagyni a családot, Jézus szavai, élete mindezt kifejezetten ellenzik.

2. Ésszerű - nem feltétlenül evilági oksági-logikai értelemben, de: nem értelemellenes. Irracionális eszmék, gondolati játszadozások (álmodozások), amiknek semmi közük a valósághoz, a lélektelenség jelei. Aki teljességgel irracionális ötlettel áll elő és Isten megfellebbezhetetlen szavára hivatkozik, az hamis próféta.

3. Jó, fényes okból származik, világos cél felé mutat, és ennek elérésére jó eszközöket javasol. "Isten világosság, benne nyoma sincs sötétségnek." Isten hangjának jele, hogy körös-körül jó kontextusban, környezetben található. Avagy: gyümölcséről ismerszik meg a fa. Lehet, hogy egy döntés látszólag jóra vezet, ha azonban korábbi hasonló döntésekből rossz származott, mégsem biztos, hogy jóra vezet.

4. Végső soron és lelke mélyén vigaszt, örömet, bizalmat talál az ember, és azt érzi: így van jól, így helyes, így kell lennie. Persze ettől még elsőre nyugtalaníthat, félelmet és rettegést is kiválthat belőlem, megijeszthet, tanácstalanná tehet egy felmerülő opció, hiszen nehéz feladni kialakult, kényelmes világunkat, megváltoztatni életvitelünket, szokásainkat, elképzeléseinket. De valahol tudjuk, érezzük, „úgy lesz jó", és mély nyugalom szállhat meg minket.

5. Melynek következtében elénk álló kihívások erőnkhöz mértek. Ha az a benyomásom: egy indíttatás teljesítése túl sok, nagyon nehéz, elviselhetetlen teher, az az indíttatás nem jó / nem Istentől származik. Lehet, hogy a mélyén ott rejtőzik Isten, de ő nem azonnal tökéletességre, hanem lassú, fokozatos kiteljesedésre hív. Ne akarj minden azonnal, rögtön megtenni! "Minden túlzás az ördögtől van!" A téves radikalizmusnak rossz következményei vannak: például szomorúság és túlhajszoltság. A téves radikalizmus, főleg külső aszkétizmus formájában, saját erőnk téves bevetéséhez és a lelki súlypontok eltolódásához vezet. Isten nem terhel meg erőmön felül, szava követhető.

6. Mindig konkrét, itt és most, realista, aktuális élethelyzetemre vonatkozik, nem egy távoli jövőre, vagy képzelődésre. Sokan elégedetlenek belsőleg helyzetükkel, és a változást külső átállástól várják: például hely-, környezet-, foglalkozás-, partnerváltástól. Persze Isten iránti engedelmességünk, a jó döntés meghozatala magában foglalhatja külső változások elfogadását, meglépését is. Azonban saját elégedetlenségünket és helyzetünk megváltoztatása iránti vágyunkat ne vegyük könnyen Isten szavának. Isten hívása konkrét szituációra vonatkozik, nem másvalakivé tesz, hanem alakít.

7. Mellyel kapcsolatban mások véleményét is kikérjük. Ha valaki ettől húzódozik, fél, az annak jele, hogy saját hangját, törekvését, kívánságát állítja be Isten szavának. De a lelke mélyén tudja, hogy ez nincs így, ezért áltatja magát, nem beszél róla másokkal, félvén a figyelmeztetéstől. Az Isten színe előtti keresés a keresztény testvérek előtti keresésben és megnyílásban mutatkozik meg konkrétan - nem mindegy, hogy kivel beszélünk meg dolgokat.

Tegyük ezekhez ehhez hozzá ezt a két, talán kissé középkorira sikerült mondatot: "Ha az ördögi szellem hazugsággal és ámítással semmit sem ér, haszontalan, hiú és helytelen dolgokat sugall, hogy hátráltassa a jót." Valamint: "A gonosz szellem a jóban való mértéktelenségre ösztönöz. Ez a túlzás nincs tekintettel sem a kellő mértékre, sem a szükséges időre, sem a megfelelő helyre, sem a személy adottságaira, nemére, korára, egészségi állapotára, gyakran állapot- és hivatásbeli kötelességeire sem, és azok ellen irányul." Azaz: egy döntés, egy tevékenység lehet önmagában véve, légüres térben szemlélve helyes, ám saját aktuális helyzetünkre lefordítva mégis katasztrofális, de legalábbis hátráltató. Kissé banális példát hozva ilyen, amikor valaki ahelyett, hogy mondjuk nyelvvizsgájára készülne, ehelyett egyébiránt igen jó könyveket olvas.

Egy példa a rossz döntésre: emberiség-egyesítő, hamis próféták

Most pedig váltsuk aprópénzre, rántsuk sárba a magasztos elveket. Had hozzam fel azok példáját, kik biztosan nem döntöttek jól: az emberiség nagy egyesítői és imádói Rousseau-tól Sartre-ig és Bertold Brechtig mind hangoztatták az emberiség iránti szeretetüket, és az emberiség egységéért való munkálkodásuk során megutáltatták magukat környezetükkel: nem volt idejük gyereket nevelni (Rousseau), mosogatni, meg ilyenek, mert épp dolgoztak az emberiség-projekten (lásd Paul Johnson: Értelmiségiek). Szép terveik voltak, csak épp ezek meghaladták erejüket, közük nem volt konkrét élethelyzetükhöz, az itt és mosthoz, és Jézus szavaihoz sem (például: "szegények mindig lesznek veletek"), nem volt világos, csak ködös céljuk, és izgágává, nyughatatlanná tették őket. Az említett könyvben pedig olvashatunk arról is, milyen gyümölcsei voltak mindennek: gazdagabb lett a világ egy rakat kibírhatatlan figurával. Velük szemben Teréz anya a Nobel-díj átvétele után meglehetősen lehangoló választ adott arra a kérdésre, hogyan dolgozhatunk a világbékéért: menjünk haza, és szeressük a családunkat! Persze ez a világ profanizált újramegváltására irányuló 220 éves felvilágosodásos-francia forradalmas ballib projektnek unalmas ágenda, ellenben egybevág a "hétköznapi", "nyárspolgári" hősiességet hirdető, "fontolva haladó" konzervatívok nézeteivel.

Na, megint ide lyukadtunk ki, de sebaj. Persze mondhatnók, hogy ezek a szempontok mind valamiféle homályos belső hangok, intuíciók értékelésére vonatkoznak - így is van, pont azt célozzák, hogy értékelni tudjuk a belső indíttatásokat. Nem használati útmutató részei, az ugyanis mechanikusan értelmezné, és így szabadságától megfosztva szolgává tenné az embert. Vedd és használd, haladj fontolva!

Hozzászólások:

Ppéter 2010. január 12. 16:50:20

Ezt elolvasva rendben van, mondjuk olyan nagyon sok újat nem találtam benne, de nem értem, hogy miért „a szellemek megkülönböztetésének szempontjai” a cím. Milyen szellemek? jók és rosszak?

Elder 2010. január 13. 21:29:38

Végre egy üdítő, értelmes cikk a sok hülye internetes tartalom között.Örülök!Ppéternek üzenem,hogy a sugallatokra tudtommal ez a katolikus szakszó.

Nuvanda 2010. január 14. 11:43:15

Mindig is gyanakodással kezeltem azokat a törekvéseket, amelyek a döntések bizonytalansági faktorát a minimálisra igyekeznek csökkenteni. Ehelyett azt vallom: sohasem lehetsz biztos abban, hogy jól döntöttél, ez csakis kizárólag utólag derül ki. Egyetlen dologban lehetsz biztos, hogy a mérlegeléseidből mennyit tártál fel őszintén önmagad és Isten előtt, és mennyit igyekeztél elleplezni. És ennyi elég is. 1. A Bibliában mindig lehet olyan igét találni, ami azt a döntést támasztja alá, ami felé jobban hajlok. 2. Néha egészen elképesztően értelemellenes(nek látszó) megoldást kell választani. Pl. egyedül szembeszállni a templom mind a 216 őrével plusz szétverni egy két négyzetkilométeres teret zsúfolásig megtöltő kirakodóvásárt. Persze nem irracionális eszmékből, vagy fantazmagóriákból kiindulva, ez igaz. 3. Sokszor nemhogy nem világos, de egyáltalán nem látszik a cél, de az ok sem. 4. Mint például amikor Mózes megkapta a feladatot, hogy hozza ki a népét Egyiptomból... Nem folytatom. A cikkíró hozzáállását hibásnak látom. Nem a kockázatminimalizálásra, vagy a helyes döntésre kell törekedni, hanem az őszinteségre. Egy mondatban összefoglalva: dönts őszintén, szíved szerint, és nézz bátran szembe a döntésed következményeivel. Meg fogsz tudni küzdeni velük.

Kerub 2010. január 14. 14:00:59

„Döntéseink próbája, hogy meghozzuk(/meghoznánk)-e őket ugyanúgy mégy egyszer.”
Ez valami filmben volt. (csak hogy proli legyen a magasröptű gondolat után)

Mindig egyet értek magammal, amikor ez eszembe jut.

Vendéan (dszg) 2010. január 14. 20:07:22

Nuvanda 2010. január 14. 11:43:15
Ez itt nem is a kockázatminimalizálásról szól, ha elolvasod mégegysze, bele is van írva.
„Nem használati útmutató részei, az ugyanis mechanikusan értelmezné, és így szabadságától megfosztva szolgává tenné az embert.” A szellemek megkülönböztetésének módszerei pedig Szent Tamás, KEmpis Tamás, Loyolai Szent Ignác által fektettettek le többek között, az ezket összefoglaló kötetből kompiláltam én is.
Ppéter 2010. január 12. 16:50:20
Elder 2010. január 13. 21:29:38
Igen, a „szellemek” itt kb sugallatokat jelent. Régen lehet, hogy az emberen kívülálló, sugalló ördögöket és angyalokat értettek alatta, mondjuk.
Kerub 2010. január 14. 14:00:59
:D:D

Vendéan (dszg) 2010. január 14. 20:13:01

Nuvanda 2010. január 14. 11:43:15

Mindig is gyanakodással kezeltem azokat a törekvéseket, amelyek a döntések bizonytalansági faktorát a minimálisra igyekeznek csökkenteni. Ehelyett azt vallom: sohasem lehetsz biztos abban, hogy jól döntöttél, ez csakis kizárólag utólag derül ki. Egyetlen dologban lehetsz biztos, hogy a mérlegeléseidből mennyit tártál fel őszintén önmagad és Isten előtt, és mennyit igyekeztél elleplezni.

NA IGEN, EZ ITT ÉPP ERRŐL SZÓL, szvsz.

Elder 2010. január 14. 20:56:28

Nuvandával egy picit vitatkoznék.Tapasztalatom,hogy nem sül el jól,ha a szívem után megyek.Helyesebbnek érzem az Istenre hallgatást,Istenre hagyatkozást a döntésben.Ebben segíthet a Szentírás is akár.Persze lehet,hogy egyről beszéltünk,csak más szavakkal.

Gregory 2010. január 18. 14:42:48

A cikk elején szemet szúrt egy minősítés: „Szentlelket hajkurászó karizmatikusnak”
Nem vagyok karizmatikus, s bármit gondoljak is róluk, én ilyet azért nem engednék meg magamnak, különösen, hogy ezzel ők nem ártanak sem Isten ügyének, sem nekem (nekünk). Azt pedig tudjuk, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. (Mk. 9,40)

Csak észrevétel volt, nem bántásból írtam.

Nuvanda 2010. január 18. 16:07:32

Vendéan (dszg) 2010. január 14. 20:13:01
Elder 2010. január 14. 20:56:28

A cikk egyik főcíme, hogy „A jó döntés”. Az ezek után következő pontok a helyes döntések ismérvei. Ezek szerint akkor tartod jónak a döntést, ha valamelyik, vagy netán egyszerre több pont is teljesül. Én azonban nem a helyes, és nem is a jó döntésről, hanem az őszinte döntésről írtam, ami egyáltalán nem biztos, hogy jó, vagy helyes. Ám ellenben azt a bizalmat sugározza, hogy lehetek az, aki vagyok, és vállalom ennek a következményeit. Van egy halovány sejtésem, hogy a jó, vagy helyes döntést végső soron a félelem motiválja. A következményektől való félelem. Az már más kérdés, hogy racionális dolog-e akkor is őszintén döntenem, ha tudom, hogy iszonyúak lesznek a következmények. De én nem erről az esetről írtam, hanem arról, amikor nem tudom felmérni a döntésem következményeit. Amúgy pedig nem helyes dolog történelmi tekintélyekre hivatkozni, és főleg nem másolni őket, mivel ők a saját koruk történéseire adtak adekvát és aktuális válaszokat.

Vendéan (dszg) 2010. január 20. 18:04:02

Nuvanda 2010. január 18. 16:07:32
De, helyes történelmi tekintélyekre hivatkozni. Mivel ezek nem a saját korukra adott válaszok voltak, tudod, az ember azért viszonylag állandó konstans, ahogy az ISten is, és nem minden relatív. EZEK a megfontolandó iránymutatások szerintem örökérvényűek. Szerinted az, hogy valaki megfontolja a döntését, félelem kérdése? Szerintem józan észé. Amúgy meg az őszinteség is szóbva jkerül:7. pont. Egyébkénzt szerinted egy jó döntés lehet nem őszinte? Ez az „őszinte döntés” mint fogalom nekem kicsit gyanús.

IonaScese 2017. február 11. 2:14:21

Авторегистратор Каркам Tiny этот как описано в Fontolva halado – Fontolva dontes: a szellemek megkulonboztetesenek szempontjai
0751-sg.mybbs.ca/home.php?mod=space&uid=29721
suzhouwang.cn/home.php?mod=space&uid=104854
yzljl.com/home.php?mod=space&uid=34376
http://xn–1-ztba.xn–p1ai/user/Pus.edita/
dd882.com/space-uid-2122.html

Каркам Tiny - модель 2017 года, отличающаяся сверхкомпактными размерами, с качеством съемки Full HD (1920х1080 пикселей при 30 к/с). <a href=http://izgotovlenie-vivesok.ru/user/Pus.hok/>авторегистратор</a>
<a href=http://lehiphop.ru/forum/index.php?showuser=22710>авторегистратор</a>
<a href=http://www.58bts.net/home.php?mod=space&uid=57170>авторегистратор</a>
<a href=http://worldroyals.com/space-uid-372959.html>авторегистратор</a>
<a href=http://nxszl.com/space-uid-221099.html>авторегистратор</a>
Авто-Видеорегистратор Каркам Tiny работает на процессоре Ambarella A2S70 и имеет такие полезные функции, как «антиблик», «антисон», «копия для протокола», «штамп госномера» и др

IetoScese 2017. február 12. 11:22:04

Alexa you said этот <a href=http://anime-land.clan.su/index/8-10096>Ремонт холодильников реутов</a><a href=http://666tm.at.ua/index/8-1267>Ремонт холодильников реутов</a>.
After her death, he left town for good. viktorioos.clan.su/index/8-83567 do zona-edu.ru/index/8-10928 Fontolva halado – Fontolva dontes: a szellemek megkulonboztetesenek szempontjai

LokeNog 2017. február 16. 5:17:07

Dude, this is really cool! You definitely come with awesome articles. Thanks a bunch for sharing with us your web-site.

Mr.XNog 2017. február 20. 9:10:29

She will get what she wants by hook or by crook.
<a href=http://forum.yopriceville.com/viewtopic.php?f=6&t=223&p=8726>http://forum.yopriceville.com/viewtopic.php?f=6&t=223&p=8726</a> or mbdou18.edummr.ru/?attachment_id=261 ok

Oliasoilt 2017. február 25. 13:42:58

Hay. They hit upon gold. I hit upon a plan.

LOnosoilt 2017. február 26. 23:30:40

Тay. It’s easier said than done, but I’ll try to do it.
proudfamily.6dodiscuz.com/home.php?mod=space&uid=225
worldofheroes.clan.su/index/8-25212

Olkladia 2017. március 1. 11:59:22

Asking not to get angry. He finally came to his senses, started to work hard, and passed his exams.

Oiladia 2017. március 3. 2:40:16

How disgusting! He needs to exercise, he is out of shape.

tempur topper supreme review 2017. március 13. 18:24:47

[url=http://bestmattressreviewsandratings.com/]memory foam mattress reviews[/url] - I was a little bit of troubled to see how that was actually packaged but it simply had secs to obtain to size and also is exceptionally pleasant. I would acquire this <a href=„http://bestmattressreviewsandratings.com/”>bed mattress review</a> once again. - <a href=„http://bestmattressreviewsandratings.com/”>best bed pillows reviews</a> and <a href=„http://innovasaber.com/”>best foundation review</a>.

bamboo pillow top mattress review 2017. március 14. 20:34:50

[url=http://bestmattressreviewsandratings.com/]factory direct reviews[/url] - During that he still possesses a sofa for pals and a huge <a href=„http://bestmattressreviewsandratings.com/”>ghost mattress review</a> for two that offers a peaceful evening's sleeping. - <a href=„http://bestmattressreviewsandratings.com/”>dream leaf review</a> and <a href=„http://innovasaber.com/”>temper pedic reviews</a>.

med ed 2017. március 23. 19:10:42

Just what is actually a <a href=„http://www.greenerhealthcare.org/#medicine-dictionary-prescription-drugs-nk4”>walmart prescription prices</a> and just what can it provide for [url=http://www.greenerhealthcare.org/#your-pharmacy-53n]medications com[/url] males? That is a muscular tissue <a href=„http://canadianpharmacy365.us.com/”>how to buy cialis online from canada</a> depressant and a blood [url=http://canadianedrugsstore.com/]cheap viagra canada[/url] stimulant for men which experience erectile disorders, a lot of commonly referred to as impotency. When the male is actually intimately promoted, this is actually a condition whereby blood in the penis is actually certainly not enough to generate erection also.

new marriage laws 2017. március 24. 12:45:50

When the <a href=„http://jud10.org/2017-new-laws-for-california/”>california legal cannabis</a> adjustments to only make it possible for iSize chairs to be sold, parents won't be able to acquire any sort of old-style seats off brand new. - [url=http://jud10.org]florida laws[/url] and <a href=„http://jud10.org/”>legal laws</a>.

sildenafil women 2017. március 25. 20:02:43

Just what is a <a href=„http://www.greenerhealthcare.org/#canada-medications-t1t”>viagra cialis levitra online pharmacy</a> and also what can that perform for [url=http://www.greenerhealthcare.org/#affordable-drugs-2vd]you could try these out[/url] males? It is a muscle <a href=„http://canadianeddrugstore.com/”>best site</a> depressant and a blood [url=http://canadianedrugstoreusa.com/]click for source[/url] stimulant for males that experience erection disorders, many often understood as impotency. When the guy is intimately activated, this is a problem wherein blood in the penis is certainly not enough to produce erection even.

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

A Font. Hal. blog

A magyar kulturális közvédelem, és az internacionális értékkommandó primer vészharangja. Ezt eddig nem értem, de tovább olvasok, hátha >>>

Weblog, mikroblog, issue-blog© a sokoldalú honért. Echte vengerszkij gondolatok. (Bátyánk az IGEN.)

Ráadás: Fontolva Twítelő

Mit keresel?

Keres

Twitter

Olvassuk

Nincsenek linkek

Cimkék

ökoharcos (3), életvezetés (2), évforduló (6), ünnep (3), bajnai (3), baloldal (8), belpol (30), budapest (6), Caritas in Veritate (3), critical mass (2), FHstreetart (3), fidesz (3), film (2), folyóirat (9), fontolva cinikus (2), fontolva nyaralo (5), gazdaság (3), glossza (2), gyurcsány (2), igazság (2), igazságosság (2), interjú (2), iszlám (2), izland (4), jobbik (8), kampány (15), karácsony (2), képek (2), külügy (3), külpol (8), kommentár (8), kommunizmus (2), lmp (2), másság (2), magyarellenesség (3), magyar koratörténet (3), magyarság (10), marx (2), média (6), mdf (6), művészet (4), monte grappa (2), mszp (5), munkáspárt (2), nácik (2), nyaralo (6), olasz (2), orosz (2), pogányság (2), reklám (2), szdsz (4), szemle (5), szeretet (2), szlovák (7), szolg közl (7), történelem (16), trianon (3), ukrajna (2), választás (3), választás2010 (4), válság (5), vallás (5), vendégszöveg (2), viccö (17), viktor (4), világ (6), világháború (5), web (2), zöld pardon (2)

Cimkefelhő

IGEN Cikkgyűjtő

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

Utolsó hozzászólások

Komáljuk

  • igen.hu – radikálisan mérsékelt
  • IgenHír.hu
  • Mandiner
  • Ne találjuk ki Magyarországot!
  • Csodaszarvas folyóirat
  • Kommentár.info
  • Monarchista

© 2008-2017, IGEN