Fontolva haladó

A nap kérdése

Az IGEN 2009/5-6-os számának témája a Katolikus Püspöki Konferencia az újpogányság és a fantasztikus múltig látó magyar történelemszemlélet veszélyeire felhívó körlevele körül kialakult vita. Az ügyről szóló ötletelés közben ugrott be, hogy annak idején egy gimnáziumi előadáson hallottam egy figuráról, aki ázsiai kutatóútjain a fehér hunok származását és sorsát tanulmányozta, és később publikált a sztyeppei népek és a magyar ethnosz kapcsolatáról - és mivel nem könnyű a témában tapasztalható ellentétek/sértettségek miatt rálátással bíró, ugyanakkor "objektív" interjúalanyt találni, Csáji László Koppány jó választásnak tűnt. Az alábbi interjúnak terjedelmi okokból csak rövidített változata került az IGEN-be. (A szöveg a Konzervatóriumon is megjelent, ezúton is köszönet érte.)

Az utóbbi időben a csapból is az őstörténettel, újpogánysággal kapcsolatos vagdalkozás folyik. Mit gondol: inkább hasznos az ügynek ez a nagy nyilvánosság, vagy csak a katyvaszt hizlalja?

Azt semmiképpen sem mondanám, hogy haszontalan, hiszen ha valamilyen ügyet nagy társadalmi érdeklődés kísér, akkor az a kutatást is inspirálja, önreflexióra sarkall. Anyagi szempontból is lehet haszna: inkább adnak az ilyen témákra pályázati pénzeket, például az Országos Tudományos Kutatási Alapból, szponzort is könnyebb találni. Persze van másik oldal: óriási kérdés ugyanis, hogy maga a társadalom mennyire tudja ellenőrizni a könyvpiacról és médiapiacról felé ömlő információkat. Most éppen az látszik: alig tudja kontrollálni. Ez tűnik ki az őstörténeti bulvársajtó és -könyvkiadás sikersorozatain (amelyekről gyakran kiderül, hogy a szerző saját pénzén kiadott tukmálmányok). Minél nagyobb érdekességet, fantasztikumot mond valaki, annál vonzóbb, annál jobban megmarad az emberek fejében: ez a bulvársajtó módszertana.

Az „őstörténeti bulvár" éppen azt mondja, hogy az akadémiai szinten titkolnak, elhallgatnak - vérmérséklettől függően - finnugrász, Habsburg, vagy zsidó hátterű motiváció miatt, és valakinek ki kell mondani az igazságot. Mitől van ilyen elképesztő harag az akadémiai szint és az alternatívok között?

Bár hibát nyilvánvalóan mindenki elkövet, ez emberi tulajdonság, az alternatívoknál nagyon nagy baj, hogy sokszor nem lehet velük vitatkozni, mert a hiányzó adatokat egyszerűen saját fantáziájukkal pótolják. A logikai elveket és a hivatkozási rendet sem tartják be általában (tisztelet a kivételnek). A legjobb példa erre, hogy kering náluk egy anekdota, miszerint Trefort Ágoston 1877-es döntése óta csak az jelenhet meg akadémiai szinten, aki európai rokonságot ad a magyarságnak, tehát - mondják - finnugor származással egyetértő véleményt publikál. Gyanús volt, hogy ilyen „határozott tudománypolitika" csak a kommunizmus időszakát jellemezte, ezért aztán megpróbált utánajárni Veres Péter barátom, az MTA Néprajzi Kutatóintézet munkatársa és - egymástól függetlenül - Erdélyi István régész-történész is, hogy mikor bukkan fel ez a gondolat: nos, úgy tűnik, csak fél évszázad múltán, a XX. század első évtizedeiben jelentkezik először - azelőtt ilyenre senki sem hivatkozott. Ezt valaki kitalálta, és azóta folklór jelleggel terjed. Hivatkoznak a hivatkozás hivatkozására, és már senki sem tudja, igaz-e vagy sem, ellenőrzés nélkül átveszik az adatot, hisz „mindenki" szajkózza. Ha beágyazzuk tudománytörténeti háttérrel ezt a vélt treforti kijelentést, mindjárt kiderül, hogy az ő korában a finnugor elméletet valló Hunfalvy Pál is azt mondta, hogy az ősmagyarság és az obi ugorok is Nyugat-Szibériából származnak; vagyis ő is „ázsiai rokonságot" vallotta. Továbbá nagy baja az alternatívoknak, hogy a finnugor kutatások és kutatók valódi ismerete nélkül vizionálnak finnugrász diktatúrát. Pedig ha megnéznék, látnák, hogy ma a finnugor népek nyelvészeti, néprajzi, zenetörténeti, régészeti kutatását egyáltalán nem, vagy nagyon kevés pályázati pénzzel támogatják; más tudományterületet ennél azért többel - nem merek konkrét példát mondani, nehogy még az ő támogatottságuk is csökkenjen, hiszen számszerűleg még ez is nagyon kevés.

Akkor a finnugorosok diktatúrájából semmi sem igaz?

Talán azok érezhetnek maguk körül ilyen diktatúrát, akik szinte allergiás reakciót kapnak a finnugor szótól, és teljes egészében elutasítják a finnugor népekkel való rokonításunkat, még nyelvészeti alapokon is. Nekik azt tudom javasolni, amit én is tettem: kezdjenek el tanulni törökül is, manysiul is, és ne higgyenek el semmit fenntartás nélkül. A saját bőrükön fogják tapasztalni - még ha nem is válnak nyelvészekké - milyen megdöbbentő hasonlóságok vannak az obi-ugor nyelvek között. Aztán olvassanak hanti, manysi hősepikát, sámándalokat stb., esetleg valamit a kultúrájukról, amely lovas hőseik alakját is megőrizte évszázadokon keresztül, hiába szorultak a történelem viharai elől fel, északra. Engem nyelvünk hanti és manysi rokonsága a gyakorlatban győzött meg, ezt követően a nyelvészek elméleti fejtegetései is hitelesnek tűntek.

Az egyetemi és akadémiai szinten a legtöbben nem hajlandók az alternatívokkal való vitára. Ez hiba?

Az említett módszertani hiányosságok miatt tényleg lehetnek fenntartásai egy egyetemi tanárnak a szakmán kívüliekkel szemben. Mégis, ha már említettem, hogy az árokásásban mindkét fél hibás, akkor az akadémiai szintnél ez általában felróható (kivétel például Veres Péter, a hazai történeti néprajz jeles képviselője). Etikai szempontból azt tartom szerencsésebbnek, hogyha nem tartjuk a tudományt egy elefántcsonttoronyban létező valaminek, ami teljesen független a társadalomtól. Ugyanis akkor miért csináljuk? Miért írunk? Miért dolgozunk? Ha a tudomány öncélú és csak önmaga felé fordulva vitatkozik, annak rossz következményei vannak. Igazabb, egészségesebb önérzetet, önismeretet szeretnénk adni a társdalomnak - mi más célja lenne az őstörténeti kutatásnak? A módszertanilag hibás, vagy dilettáns véleményeket, melyek nagyon elterjednek, meg kell cáfolni. A vita sokszor előremutatóbb, mint egy szent tehénné dogmatizált alapigazság, amihez nem lehet hozzányúlni. A tudomány az én olvasatomban egy kommunikációs folyamat, amihez mindenki hozzáad valamit saját magából, így bekerülve egy végtelen folyamatba. Vajon az alternatívoknál azt hiszik, hogy az akadémiai álláspont nem változik? Vagy az egyes kutatók véleménye nem változik? Ha csak Györffy György Árpád-koros történész véleményváltásait akarnám lekövetni, akkor elég terjedelmes munkát kellene írnom. Persze itt kell megjegyezni (és ez érvényes egyetemi és alternatív kutatóra is), hogy igen nagy erkölcsi nagyság kell ahhoz, hogy az ember néha saját véleményét is felülbírálja.

Ön szerint megfelelően tájékozott a bulvárt előszeretettel fogyasztó társadalom a hivatalos őstörténeti kutatás eredményeiről?

Nem, és éppen ezért lenne szükség arra, hogy akadémiai szinten is szülessenek munkák, amelyek tudományos alapon, mégis a nagyközönségnek szólnak. Itt lehet szó tévés sorozatról, könyvről, folyóiratról (van ellenpélda is: Hidán Csaba régész-történész televíziós sorozata például, a rendhagyó történelemóra). Ha tényleg ennyi embert foglalkoztat ez a téma, akkor a szakértőknek kutya kötelessége elmenni és kiállni a nagyközönség elé, és a tudományos módszertan száraz közlésein túl ismeretterjesztő jelleggel is megosztani az eredményeket. Az ember ilyenkor ne legyen száraz, és ne vesszen el apró részletproblémákon, hanem nagyközönség előtt mondja el, hogy ezek a régészeti, néprajzos és történeti kutatások sokoldalúak és a magyarság érdekeit szolgáló jó szándékú, tudományosan megalapozott munkák.

A korszerű ismeretterjesztéssel tényleg mederbe terelhető az őstörténészkedés, de vajon mi a megoldás a vélt vagy valós őshit(ek) terjedésére?

Magyar ősvallással és magyar őstörténettel együtt foglalkozni szerencsés, mert a kettő alapszituációja elég hasonló: azt látom, hogy olyan korszakot élünk, amikor a templom szerepét felváltja a könyvesbolt, ahová az emberek bemennek, és megkaphatják a „tanítást". Hogy mi ebben a rossz? Az, hogy itt az emberek mindent maguknak válogatnak össze különböző, teljesen kontrollálhatatlan könyvekből, ahol még az alapvető adatok is gyakran tévesek. Barkácsolnak maguknak egy őstörténetet egyiptomi, sumér, vagy bármilyen elemekkel (mindenki addig megy el, ameddig akar), majd válogatunk valamit a valláshoz is, egy kis dobolással, egy kis jézusi tanítással, egy kis szellemgyógyítással. Az egész tragédiája, hogy szélsőségesen individualista világot eredményez, vagyis pont az ellenkezőjét éri el, mint amit szeretne, vagyis hogy nemzeti egység legyen. Ha úgy vesszük, akkor ez a posztmodern individualizmus, hiszen minden egyes ember vallása egyéni kutyulmánya a féligazságoknak és az álmodozásnak. Ez pedig már káros is lehet, bár őszinte híve vagyok a szabad vallásgyakorlásnak és a gondolat szabadságának.

Ön ázsiai útja során találkozott valódi sámánokkal. Ők is masszázstanfolyamot árulnak és adóegyszázaékot gyűjtenek?

Persze, hogy nem. Az alapvető kérdés azonban az, hogy beszélhetünk-e egyáltalán rekonstruálható magyar ősvallásról? Annak idején a Grimm fivérek művének (Deutsche Mythologie) hatására Ipolyi Arnold írta meg 1854-ben a Magyar mythologiát. Már ő sem mondta azt, hogy mindez egységes rendszerré összeállítható. Sőt, pont az a tanulsága az elmúlt idők néprajzi kutatásának, hogy néprajzi csoportonként is rendkívül eltérő hiedelemvilág és alakok jelenhetnek meg a néphagyományban. Ebből rekonstruálni egységes vallást nem lehet. Kálmány Lajos, Pais Dezső vagy Diószegi Vilmos írásaiból is kiderül, hogy népünk a honfoglalás időszakában már ismerte a kereszténységet, de az eurázsiai sámánizmus keretében elhelyezhető világképe volt. Ez a rendszer talán sohasem volt homogén, ráadásul folyamatosan változott. Ezt a sokszínűséget például Dömötör Tekla kutatásai még a kortárs hiedelemvilágra vonatkozóan is jól illusztrálják. A probléma csak az, hogy a sámánizmus nem vallás! Nincs egységes szabályrendszere. Egy jakut sámán, vagy egy lapp sámán vagy kirgiz sámán mind többé-kevésbé eltérően látja a világot. Az, aki ebből most a XXI. században vallást akar csinálni, azt pontosan a sámánizmust hazudtolja meg. Tévedés ne essék, én nem a látók, tudósok, népi bölcsek ellen beszélek, akiknek soha eszük ágában sem volt „újmódi ős-egyházzá" szerveződni.

Amúgy görögkatolikusként mit szól a püspöki körlevélhez és Papp Lajos válaszához?

Ebben a helyzetben Papp Lajost is tökéletesen meg lehet érteni, hiszen hagyományaink ápolása valóban fontos feladat, és az alternatív nézeteket vallók világa valóban tele van jó szándékú, jó magyar emberekkel. Nem lehet nekik megtiltani ezt az elfoglaltságukat, mert az akár a szabad akarat és a gondolatszabadság - rossz emlékeket idéző - béklyójává is válhat. Ráadásul a hatás-ellenhatás törtvénye alapján minél erősebben tiltunk valamit, annál erősebben fogja felütni a fejét. Az embereket megfelelő kritikára kell tanítani, és akkor el fogják tudni dönteni, hogy mi az, amit befogadnak. Igaz, a jó szándékkal is az a helyzet, hogy önmagában bizony édeskevés. Kell hozzá megfelelő mértékű önkritika, önmérséklet és valamilyen módszertani alap is. Ez még egy XXI. századi posztmodern sámántól is elvárható. A „valódi" ázsiai sámánok esetében ezt az alázatot szinte minden alkalommal éreztem (lám, mégis megmaradtam hívő görögkatolikusnak).

 

Csáji László Koppány a "sztyeppei civilizáció" fogalmának megalkotója (Ibn Khaldun fogalmát továbbfejlesztve). Tanulmányait az ELTE-n (jogtudomány, filozófia), a BJKMF-en (katonai logisztika, hadtörténet), a Bristol University n (nemzetközi jog, jogfilozófia) és a Pécsi Tudományegyetemen (néprajz, kulturális antropológia) folytatta. Az utóbbi tizenkét évben többek között etnológiai kutatásokat végzett a japán itakók, a nepáli khámok, az afganisztán-pakisztán határán élő hunzai burusók és az uráli tatárok között. Meghívott előadóként oktatott többek között a Kyoto-i Sangyo Császári Egyetemen (2007), a kaliforniai UCLA-n (2008); legutóbb az Orosz Tudományos Akadéma meghívásából az Urál-régióban járt (2009). Utazásait, kutatásait számos cikkben és könyvben (Dzsánkrí 1999, Tündérek kihalófélben I-III. 2004, Ég az út mögöttem 2006, A sztyeppei civilizáció és a magyarság 2007), illetve tizennyolc dokumentumfilmben dolgozta fel, amelyek a Duna Televízióban láthatók (pl. Hunza mítoszok, Lovasnomádok utódai 1.-10., Kasztrendszer az atomkorban).

 

A magyarság, mint a szkíta-hun kultúrkör része

Csáji László Koppány 2007-ben megjelent könyvében (A sztyeppei civilizáció és a magyarság) bizonyítja, hogy mind a finnugor, mind a szkíta-hun kapcsolatok megférnek egymás mellett a magyarság eredetében. A „sztyeppei civilizáció" tézisének alapja egy társadalmi hálózatelemzési modell, felhasznált segédanyagként identitáselméleti, régészeti, folklórkutatási, történelemtudományi stb. adatokkal kiegészítve. Csáji az őstörténetünkben a bronzkortól kezdődő szakaszra a „sztyeppei civilizáció" fogalmának bevezetését javasolja, melynek részei mindazok az önmagukat íjfeszítő, vagy kerek-sátor (értsd: jurta) alatt lakónak meghatározó népek, melyek a sztyeppe-zónán a nyelvi, politikai, kulturális sokszínűség ellenére organikus, a szomszédos kultúrköröktől elütő hálózatot hoztak létre Eurázsiában - időszakos eltérésekkel a Kárpát-medencétől Mandzsúriáig -, a bronzkor végétől. Az itt élő, külön népnevek alatt megjelenő népeket (szkíták, hunok, avarok, magyarok, ogur- és oguz-törökök, mongolok, stb.) kultúrájuk, etnikai viszonyaik, szokásaik egy nagy történelmi folyamattá állítják össze. Mindez nem új őshaza-elméletet jelent, hanem eltérő szemléletet, a "rokonság" és "ethnosz" újragondolásával. A szerző szerint az elmúlt évtizedek új kutatási eredményei alig jelennek meg a magyar köztudatban, pedig azok nagyban hozzátesznek modelljéhez. Az orosz területeken zajló munka a magyar őstörténetet közvetlenül érinti: korábban magyarnak tekintett sírok kerültek elő például a Szinyeglázovo tó partján, néhány héttel ezelőtt pedig Délnyugat-Szibéria, az Urál és a kazak sztyeppe kontaktzónájában találtak hatalmas honfoglaláskori temetőt.

 

Hozzászólások:

IonaScese 2017. február 11. 6:47:29

Авторегистратор Каркам Tiny этот как описано в Fontolva halado – Az alternativ tortenelem es a felujitott osvallas zsakutcai - interju Csaji Laszlo Koppany kulturalis antropologussal
wenzheng.aynews.net.cn/home.php?mod=space&uid=91785
tedle.ukorovino.ru/user/Pus.cok/
yuncity.com/home.php?mod=space&uid=488202
ybhgy.org/home.php?mod=space&uid=480858
calgarywelife.com/home.php?mod=space&uid=204208

Каркам Tiny - модель 2017 года, отличающаяся сверхкомпактными размерами, с качеством съемки Full HD (1920х1080 пикселей при 30 к/с). <a href=http://rizahan.com/user/Pus.Unory/>авторегистратор</a>
<a href=http://alba.ipb.su/index.php?showuser=4370>авторегистратор</a>
<a href=http://bbs.mumayi.net/space-uid-5478137.html>авторегистратор</a>
<a href=http://stihikb.ipb2.ru/index.php?showuser=705>авторегистратор</a>
<a href=http://lxw6.com/bbs/home.php?mod=space&uid=1632153>авторегистратор</a>
Авто-Видеорегистратор Каркам Tiny работает на процессоре Ambarella A2S70 и имеет такие полезные функции, как «антиблик», «антисон», «копия для протокола», «штамп госномера» и др

LokeNog 2017. február 16. 9:29:11

Dude, this is really cool! You definitely come with awesome articles. Thanks a bunch for sharing with us your web-site.

Mr.XNog 2017. február 20. 12:25:24

I gave up smoking. I gave up trying to fix my old car.
[url=http://mbdou18.edummr.ru/?attachment_id=121]http://mbdou18.edummr.ru/?attachment_id=121[/url] or mbdou18.edummr.ru/?attachment_id=232 ok

Oliasoilt 2017. február 25. 20:39:50

Hay. He wrote quite a few good stories.

LOnosoilt 2017. február 27. 4:01:34

Тay. We are out of bread, cheese, and sugar.
cmf.3dn.ru/index/8-10962
pro-nfs.3dn.ru/index/8-24478

Olkladia 2017. március 2. 2:49:46

I'm really surprised that. He got his lucky break when he got this job.

Oiladia 2017. március 3. 6:34:59

How many times do I have to tell you to turn off the light when you leave? He dropped out of school last year.

mattresses review 2017. március 10. 4:29:50

[url=http://bestmattressreviewsandratings.com/]sleep natural mattress reviews[/url] - This was used as a replacement for my children <a href=„http://bestmattressreviewsandratings.com/”>us-mattress reviews</a> as well as its own amazing, especially for the rate. - <a href=„http://bestmattressreviewsandratings.com/”>natures sleep mattress reviews</a> and <a href=„http://innovasaber.com/”>consumer reviews mattresses</a>.

cheapest canadian pharcharmy online 2017. március 17. 8:51:11

Exactly what is a <a href=„http://www.greenerhealthcare.org/#discount-drugs-canada-75k”>canadadrugsonline com</a> and what can it carry out for [url=http://www.greenerhealthcare.org/#online-drugstore-india-fdy]canadian drugstore[/url] men? It is a muscular tissue <a href=„http://canadawwwrx.com/”>you can try these out</a> depressant and also a blood stream [url=http://canadianpharmacy2016usa.com/]cialis in canada[/url] stimulator for men that experience erectile problems, a lot of typically understood as impotency. This is actually a disorder wherein blood stream in the penis is certainly not sufficient to make penile erection even when the male is intimately activated.

new mississippi law 2017. március 19. 5:35:44

There are actually <a href=„http://jud10.org/2017-new-laws-for-california/”>california pot law</a> actually adjustments composed in to law that is going to impact your returns for the 2017 tax obligation year. - [url=http://jud10.org]attorney general[/url] and <a href=„http://jud10.org/”>2017 ca</a>.

pharmacy price checker 2017. március 25. 8:21:59

While medicine rates skyrocket in the United States, they stay prudently <a href=„http://canadianpharmaciesonline.us.com/#online-pharmacy-no-prescription-95u”>mexican online pharmacy</a> valued in other countries. Canada is actually one location that uses medicines that is specifically the like those being actually industried in the US. You may now purchase your prescriptions coming from an online [url=http://canadianpharmaciesonline.us.com/#mexican-pharma-c5z]walgreenspharmacy com[/url] Canadian drug store and also save a whole lot from amount of money.

You need to be actually knowledgeable that any type of medicine needing to have a prescribed in the United States are going to also demand one at an internet drug store. All manuscripts are going to be checked out for validity prior to the medications leave behind the pharmacy.

You can additionally buy non-prescription drugs. The majority of these are actually sold wholesale purchases and some limitations might apply. Some pharmacies even offer household pet items like Frontline and Heartgard. This could be a fantastic means to spare cash and also purchase everything you need right off residence.

Volume purchases like those for a center are actually often provided an also bigger price cut. This may aid to reduce the prices for your patients and also acquire them the medicines they need to have many. This could also save your organisation cash every day.

Buying online for a Canada pharmacy is an excellent method to reduce cost and also conserve money for those that do not possess insurance policy or even their medical insurance coverage does certainly not cover the required medications. You could practically conserve 1000s of bucks annually on drugs you have every day.


While drug costs rise in the United States, they stay properly valued in various other nations. You can now get your prescriptions off an online Canadian pharmacy as well as save a whole lot from cash.

You need to be actually informed that any medication requiring a prescribed in the United States will definitely likewise ask for one at an on the internet pharmacy.

Im hek 2017. április 1. 11:06:24

number 6 viagra car
[url=http://buyviagraonlinemrx.com]cheap viagra[/url]
viagra vision
<a href=„http://buyviagraonlinemrx.com”>viagra online</a>

Iv hek 2017. április 1. 22:19:27

pfizer viagra prices
[url=http://buyviagraonlinemrx.com]buy viagra[/url]
woman in viagra commercial 2015
<a href=„http://buyviagraonlinemrx.com”>viagra cheap</a>

Im hek 2017. április 2. 8:57:50

viagra dooz 99000 spray
[url=http://buyviagraonlinemrx.com]generic viagra[/url]
viagra jet
<a href=„http://buyviagraonlinemrx.com”>cheap viagra</a>

Omlymn 2017. április 3. 7:59:22

order discount cialis compare
[url=http://buycialisnrxonline.com]generic cialis[/url]
my experience with cialis pharmacy
<a href=„http://buycialisnrxonline.com”>order cialis</a>

Bora.U.lFuh 2017. április 3. 14:41:45

I’ll make up for the time you spent on it.
disapproval.

Not enough said, but. Do you like fights?

Clainny 2017. április 4. 11:27:22

levitra 10 mg kaufen rezeptfrei
[url=http://buykrxlevitraonline.com]cheap levitra[/url]
where to buy generic levitra
<a href=„http://buykrxlevitraonline.com”>buy levitra online</a>

lowest cost male cialis and female cialis us or canada 2017. április 4. 23:21:16

Often the invention and also <a href=„http://canadianpharmacyrx.us.com/#cialis-from-canada-discount-pricing-b9j”>price of cialis canada</a> application of a correct healing idea could secure you in addition to your most valued life. Hence the ingenious concept can aid you to obtain devoid of the capture of this conditional prison which can be described basically as impotency or erectile disorder. This state of human body influences and infects the practical activities of male productive body organ. If confiscated by impotency then male loss all his enjoyment and enthusiasm to carry ahead the life and also cannot take the generation ahead. This problem left him lonesome as wandered all the needs apart. He progressively enters into deep frustrating phase where he can only really feel pain and also sufferings.

So there have to be something which can arrange this impairment out in order to keep peace as well as harmony in his life. This product as well as dedicational development comes under the very skilled structure that is suggested to treat this aspect by really easy way. Male doesn't should birth the immense pain and also medical procedures to obtain rid of this. Despite this the remedy is presented and also authorized to be offered under tablet type which can be absorbed the straightforward method of oral consumption. This medicine is named as Cialis which has ended up being most prominent within short duration of its introducing date and also captures the FDA approval likewise. [url=http://canadianpharmacyrx.us.com/#canada-cialis-for-daily-use-joc]canadian pharmacy cialis 5mg[/url] So Buy Cialis if you are seized by this conditional disturbance.

beittee 2017. április 6. 2:46:39

cut cialis pills
[url=http://buycialiswvrx.com]buy cialis[/url]
canada cialis online
<a href=„http://buycialiswvrx.com”>generic cialis</a>

nockdoto 2017. április 7. 9:33:31

custom writing $10
[url=http://buycheapessay2u.com]dissertation service[/url]
pay for literature review
<a href=„http://buycheapessay2u.com”>research paper help</a>

CialisonKa 2017. április 7. 16:42:25

cialis price
[url=http://buycialisonlinenrx.com]buy cialis online[/url]
cialis pills
<a href=„http://buycialisonlinenrx.com”>buy cialis</a>

Lietataf 2017. április 8. 1:08:53

cialis generic review
[url=http://lrxbuycialisonline.com]buy cialis online[/url]
viagra 24 hour delivery cialis generic
<a href=„http://lrxbuycialisonline.com”>buy cialis</a>

public records santa barbara 2017. április 8. 7:57:59

reverse phone lookup voicemail <a href=„http://reversephonelookup1.us/#reverse-phone-lookup-with-free-results-v6j”>reverse cell phone free</a> los angeles court records public access <a href=„http://publicrecordss.us/#polk-county-public-records-florida-57q”>york pa public records</a> level ii background check <a href=„http://backgrounds-check.us/#background-check-for-uber-g5s”>fbi background check pa</a> westlaw people search <a href=„http://peoplesearchs.us/#facebook-how-to-search-for-people-r86”>how to search for people</a> how do i track a cell phone <a href=„http://phonetrackers.us/#how-to-track-a-mobile-no-fjs”>find mobile location map</a> reverse find phone number [url=http://reversephonelookup1.us/#number-lookup-phone-9dd]yellow pages reverse phone lookup free[/url] davidson county nc public records [url=http://publicrecordss.us/#public-records-directory-0re]klamath county public records[/url] how to check background [url=http://backgrounds-check.us/#background-check-form-c21]mississippi background check[/url] background search people [url=http://peoplesearchs.us/#vk.com-search-people-tze]search people in gmail[/url] spy on messages for free [url=http://phonetrackers.us/#how-to-locate-someone-with-an-iphone-fl8]phone number tracker location[/url]

evessy 2017. április 8. 21:04:08

purchase viagra
[url=http://krxbuyviagraonline.com]viagra cheap[/url]
viagra in the water
<a href=„http://krxbuyviagraonline.com”>buy viagra online</a>

generic viagra st 2017. április 9. 22:54:17

what would happen if a woman took viagra
[url=http://buyviagrakrx.com]generic viagra[/url]
is there a generic viagra
<a href=„http://buyviagrakrx.com”>viagra generic</a>

freera 2017. április 11. 2:45:15

custom wrting com
[url=http://buycheapessay2u.com]paper help[/url]
do my medicine assignment
<a href=„http://buycheapessay2u.com”>write my research paper</a>

india pharmacy cialis 2017. április 11. 13:40:27

Often the creation and <a href=„http://canadianpharmacyrx.us.com/#best-price-on-cialis-prescription-xrh”>cialis canada free sample</a> application of a correct recuperation idea can shield you as well as your most valued life. Therefore the ingenious concept can help you to obtain devoid of the capture of this conditional jail which can be called in other words as impotency or erectile disorder. This state of body affects and also contaminates the useful tasks of male productive body organ. If confiscated by impotency then man loss all his satisfaction and interest to carry onward the life and also cannot take the generation forward. This problem left him lonesome as wandered all the desires apart. He gradually goes right into deep irritating phase where he could just feel pain as well as sufferings.

So there should be something which could sort this special needs out in order to maintain tranquility as well as consistency in his life. This product and also dedicational development comes under the highly efficient framework that is suggested to treat this factor by really easy method. Guy does not should birth the tremendous discomfort as well as medical procedures to obtain eliminate this. Despite this the medicament is introduced as well as approved to be marketed under tablet form which can be absorbed the basic means of dental intake. This drug is named as Cialis which has ended up being most prominent within brief duration of its establishing day as well as catches the FDA approval also. [url=http://canadianpharmacyrx.us.com/#prescription-cialis-sdo]canadian pharm cialis[/url] So Get Cialis if you are confiscated by this conditional disturbance.

Boadomo 2017. április 11. 22:57:24

blue pill viagra
[url=http://buyviagraonlinelrx.com]buy viagra[/url]
who is viagra girl
<a href=„http://buyviagraonlinelrx.com”>cheap viagra</a>

phyhor 2017. április 13. 17:06:31

viagra is used for
[url=http://buyviagraonlinecrx.com]buy viagra online[/url]
pills that work like viagra
<a href=„http://buyviagraonlinecrx.com”>cheap viagra</a>

Clotops 2017. április 15. 9:41:39

splitting cialis pills
[url=http://buycialisonlinegrx.com]cialis generic[/url]
brand cialis online
<a href=„http://buycialisonlinegrx.com”>cialis generic</a>

Leceike 2017. április 15. 20:12:02

cheap soft cialis
[url=http://buycialisonlinegrx.com]generic cialis[/url]
buy cheapest cialis buy
<a href=„http://buycialisonlinegrx.com”>buy cialis</a>

gorebler 2017. április 15. 20:38:01

substitute for cialis online pharmacy
[url=http://buycialisonlinegrx.com]buy cialis online[/url]
suprax 100 mg cialis pills
<a href=„http://buycialisonlinegrx.com”>buy cialis</a>

price of cialis at walmart 2017. április 16. 17:23:46

<a href=„http://pharmacy24top.com/#cialis-without-a-doctor-prescription-lxt”>cialis 5 mg</a> Cialis (tadalafil), introduced in 2003, is one of the most popular names among the selection of medications made use of for dealing with erectile disorder. Erectile dysfunction, additionally known as impotence, is a common type of sexual problem amongst the UK men and is located to occur most often among older males (40-70 years). Erectile dysfunction takes place most frequently due to physical problems, consisting of cardio conditions, high blood sugar, blood pressure kidney, liver or issue illness as well as arterial dysfunction.
<a href=„http://cialissummerpills.com/#buy-cialis-5mg-with-prescription-xc3”>order cialis online</a>, [url=http://canadianpharmacyusa365.com/#where-to-obtain-20mg-generic-cialis-in-usa-on-line-xje]canadianpharmacyusa24h[/url]

rx online 2017. április 17. 0:47:25

Some individuals <a href=„http://canadianonlinpharmacies.com/#cialiss-i09”>one-time offer</a> are quite blessed and reside in position where prescription medications are extremely low-cost [url=http://canadianonlinpharmacies.com/#canada-discount-drugs-3is]online pharmacy cialis[/url] or maybe are managed by their governments. Other individuals just never become ill, to ensure that they do not need to endure the pain of finding money for medicine. On the various other hand, if you live in a country where prescriptions usually are not affordable or if you typically come to be sick and intend to preserve some cash, you might be taking into consideration getting the medications by means of a worldwide drug store, such as a Canadian Online Drug store, however is it the most effective thing to do?

The main concern every person has when buying medications from an international pharmacy is safety. For example, individuals could wonder whether the regulations and also guidelines are as tough and also vast as the ones that are in their house country. Also though some individuals might think that Canadian regulations and also policies tend to be bad in this field, that simply is not real. Their legal standards are extremely rigorous and also give a wonderful quantity of safety and security to all sorts of clients.

Wravart 2017. április 19. 9:12:41

order cialis online
[url=http://buynrxcialisonline.com]cialis cheap[/url]
buy generic cialis london
<a href=„http://buynrxcialisonline.com”>order cialis</a>

drugs canada 2017. április 19. 15:46:16

There are <a href=„http://canadaedrugstore.com/#buycialisonlineordercheap”>prescription medications</a> many elements in charge of such a rapid development of this service in UK as there is a huge number of [url=http://canadaedrugstore.com/#prescriptioncialissale]cialis canada pharmacy[/url] online users, even more and even more people are utilizing this modern technology for making their purchase of Prescription Medicines as well as most importantly it is much convenient to purchase your prescribed medication online than dealing with all the hassles in acquiring them from a neighborhood market. The most unfavorable aspect of the online business is that individuals don't trust the online merchants a lot as a result of numerous existing bogus Online Medicine Stores.

Likewise many individuals hesitate making an on the internet acquisition as they think their passwords would certainly be revealed as well as there will certainly be no privacy and some think that the mode of purchase is too complicated. For sure the online purchase in never ever unconfident, it's as well straightforward and bonehead- pleasant and also it keeps your personal privacy, the only difficult phase is to choose a trusted and reputable online drug store which uses excellent discount rates and additionally is protected and also has an excellent feedback from the individuals. Below is a short concerning making an on-line buy from an on-line medication store.

First of all pick the called for drug and the precise quantity or the precise number of tablets required. You could settle this by clicking to the 'include in the cart' or 'order' web link which differs according to the website's data source.

Othepay 2017. április 20. 3:42:21

levitra online kaufen paypal
[url=http://krxbuylevitraonline.com]order levitra[/url]
comparison viagra levitra and cialis
<a href=„http://krxbuylevitraonline.com”>buy levitra online</a>

JurneCut 2017. április 21. 16:17:20

hire a writer
[url=http://buycheapessay4u.com]buy essay papers[/url]
seo writing services
<a href=„http://buycheapessay4u.com”>custom research paper</a>

Ingelm 2017. április 22. 6:20:49

Fouppywon
[url=http://paperwriteservice.com]paper writing service cheap[/url]
Bruinge
<a href=„http://paperwriteservice.com”>college paper writing service reviews</a>

Ingelm 2017. április 22. 15:45:23

Fouppywon
[url=http://paperwriteservice.com]paper writer service[/url]
Bruinge
<a href=„http://paperwriteservice.com”>paper writing service</a>

abavoimi 2017. április 22. 16:19:56

viagra 007 fiyat?
[url=http://mrxbuyviagraonline.com]viagra online[/url]
pfizer viagra online
<a href=„http://mrxbuyviagraonline.com”>viagra generic</a>

Pymnhaum 2017. április 23. 0:28:31

fildena vs viagra
[url=http://mrxbuyviagraonline.com]viagra online[/url]
where to buy viagra
<a href=„http://mrxbuyviagraonline.com”>viagra online</a>

LallCype 2017. április 23. 12:11:33

viagra triangle chicago bars
[url=http://omrxbuyviagraonline.com]viagra online[/url]
viagra review
<a href=„http://omrxbuyviagraonline.com”>buy viagra</a>

hobchief 2017. április 24. 1:21:53

viagra commercial model
[url=http://wvrxbuyviagraonline.com]viagra online[/url]
viagra best buy reviews
<a href=„http://wvrxbuyviagraonline.com”>viagra online</a>

prescription medications 2017. április 24. 3:44:36

There are <a href=„http://canadaedrugstore.com/#genericcialischeapcanada”>buy cialis in canada online</a> many elements in charge of such a quick growth of this organisation in UK as there is a lot of [url=http://canadaedrugstore.com/#indiapharmacyviagra]www.northwestpharmacy.com[/url] on-line individuals, even more and also even more people are utilizing this technology for making their purchase of Prescription Medicines as well as above all it is much practical to buy your prescribed medication online compared to facing all the problems in buying them from a local market. The most regrettable feature of the online organisation is that people don't rely on the on-line stores a lot due to numerous existing illegitimate Online Drug Stores.

Also many individuals think twice making an on-line acquisition as they believe their passwords would be exposed and there will be no privacy and some assume that the setting of purchase is also complicated. For a reality the online acquisition in never ever troubled, it's too uncomplicated as well as bonehead- pleasant and additionally it keeps your personal privacy, the only hard phase is to pick a relied on and genuine on-line drug store which provides excellent discounts as well as is protected as well as has an excellent responses from the individuals. Below is a quick concerning making an online buy from an on-line medication shop.

First of all pick the required drug and the exact amount or the precise variety of pills required. You can complete this by clicking on to the 'contribute to the cart' or 'order' web link which differs inning accordance with the internet site's database.

Mydrola 2017. április 24. 8:45:36

viagra nascar jacket
[url=http://omrxbuyviagraonline.com]generic viagra[/url]
viagra or cialis
<a href=„http://omrxbuyviagraonline.com”>generic viagra</a>

bradVah 2017. április 24. 16:34:53

viagra webmd
[url=http://wvrxbuyviagraonline.com]cheap viagra[/url]
viagra where to buy
<a href=„http://wvrxbuyviagraonline.com”>viagra online</a>

abevique 2017. április 25. 0:59:35

buy cialis online without a rx
[url=http://buycialisonlinewvrx.com]cialis online[/url]
mail order cialis online pharmacy order
<a href=„http://buycialisonlinewvrx.com”>buy cialis online</a>

bafpeape 2017. április 25. 7:08:24

what viagra can do
[url=http://buynorxviagraonline.com]buy viagra[/url]
prices for viagra
<a href=„http://buynorxviagraonline.com”>cheap viagra</a>

kalmirl 2017. április 26. 0:29:03

viagra quit working
[url=http://buyviagraonlinevvvrx.com]generic viagra[/url]
viagra kidney stones
<a href=„http://buyviagraonlinevvvrx.com”>buy viagra</a>

broand 2017. április 26. 1:18:52

xatral cialis online pharmacy generic
[url=http://buycialisonlinevvvrx.com]cialis generic[/url]
canada generic cialis prices buy
<a href=„http://buycialisonlinevvvrx.com”>buy cialis</a>

Flepay 2017. április 26. 23:28:07

watermelon and viagra
[url=http://www.buyviagraonlinenorx.com/]viagra online[/url]
viagra 100mg canadian pharmacy
<a href=„http://www.buyviagraonlinenorx.com/”>buy viagra online</a>

Amamma 2017. április 27. 0:54:47

buy viagra online usa
[url=http://www.buyviagraonlinenorx.com]viagra online[/url]
007 viagra uk
<a href="http://www.buyviagraonlinenorx.com/>generic viagra</a>

CefDeexy 2017. április 27. 23:21:13

cialis pills online buy
[url=http://norxbuycialisonline.com]buy cialis[/url]
levaquin inhaler cialis pills cialis
<a href=„http://norxbuycialisonline.com”>buy cialis online</a>

nincisk 2017. április 28. 1:09:07

cialis generic
[url=http://norxbuycialisonline.com]buy cialis[/url]
cialis generic cheapest
<a href=„http://norxbuycialisonline.com”>cialis cheap</a>

via 2017. április 28. 16:42:18

check this out <a href=„http://scvol.com/cialis-canada/”>sneak a peek at this website</a>

Ethemy 2017. április 28. 22:14:32

viagra professional
[url=http://norxbuyviagraonline.com]viagra online[/url]
does viagra make your dick bigger
<a href=„http://norxbuyviagraonline.com”>buy viagra online</a>

ruitte 2017. április 28. 23:33:38

free viagra sample
[url=http://norxbuyviagraonline.com]buy viagra online[/url]
does blue cross blue shield cover viagra
<a href=„http://norxbuyviagraonline.com”>viagra online</a>

Szólj hozzá!

Név: (kötelező)

Ábra:

Ha van felhasználó neved, inkább jelentkezz be! Ha nincs, inkább regisztrálj!

Küldés

A Font. Hal. blog

A magyar kulturális közvédelem, és az internacionális értékkommandó primer vészharangja. Ezt eddig nem értem, de tovább olvasok, hátha >>>

Weblog, mikroblog, issue-blog© a sokoldalú honért. Echte vengerszkij gondolatok. (Bátyánk az IGEN.)

Ráadás: Fontolva Twítelő

Mit keresel?

Keres

Twitter

Olvassuk

Nincsenek linkek

Cimkék

ökoharcos (3), életvezetés (2), évforduló (6), ünnep (3), bajnai (3), baloldal (8), belpol (30), budapest (6), Caritas in Veritate (3), critical mass (2), FHstreetart (3), fidesz (3), film (2), folyóirat (9), fontolva cinikus (2), fontolva nyaralo (5), gazdaság (3), glossza (2), gyurcsány (2), igazság (2), igazságosság (2), interjú (2), iszlám (2), izland (4), jobbik (8), kampány (15), karácsony (2), képek (2), külügy (3), külpol (8), kommentár (8), kommunizmus (2), lmp (2), másság (2), magyarellenesség (3), magyar koratörténet (3), magyarság (10), marx (2), média (6), mdf (6), művészet (4), monte grappa (2), mszp (5), munkáspárt (2), nácik (2), nyaralo (6), olasz (2), orosz (2), pogányság (2), reklám (2), szdsz (4), szemle (5), szeretet (2), szlovák (7), szolg közl (7), történelem (16), trianon (3), ukrajna (2), választás (3), választás2010 (4), válság (5), vallás (5), vendégszöveg (2), viccö (17), viktor (4), világ (6), világháború (5), web (2), zöld pardon (2)

Cimkefelhő

IGEN Cikkgyűjtő

Bejelentkezés

Felhasználó:

Jelszó:

Belépés Regisztráció

Utolsó hozzászólások

Komáljuk

  • igen.hu – radikálisan mérsékelt
  • IgenHír.hu
  • Mandiner
  • Ne találjuk ki Magyarországot!
  • Csodaszarvas folyóirat
  • Kommentár.info
  • Monarchista

© 2008-2017, IGEN